's-Gravenweg 358, 2911 BK Nieuwerkerk a/d IJssel, Tel. 0180 - 312277

Certificaten & Documenten

Certificering en Kwaliteit bij Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V

Certificaten

Bij ons staan kwaliteit, veiligheid, milieu en vakkennis centraal. We zijn gecertificeerd om zowel aan de eisen van onze opdrachtgevers als van de overheid te voldoen:

Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductiedoel-stellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duur-zaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisa-tie opgesteld en gaan we CO2 Bewust niveau 3 certificeren volgens de CO2-Prestatieladder.

Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energie-arm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1 Emissie-inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het jaar 2019 inzien:

  •        CO2-Footprint 2019

Ieder jaar maakt Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. haar CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie zal tevens worden weergegeven in onderstaand document:

  •         CO2-Footprint 2019

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens de NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-management is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

  •       Beleidsverklaring
  •       Energie Management Actieplan

3.C.1 Voortgang reductiedoelstellingen

Periodiek maakt Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. haar CO2-Footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen inzichtelijk:

  •        CO2-Footprint 2019

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang CO2-reductiedoelstellingen van Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. is vastgelegd in onderstaand documenten:

  •         Communicatieplan
  •     Nieuwsbrief CO2 2020

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan het volgende initiatief: Duurzameleverancier.nl.

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u in het:

  • Sector- en keteninitiatief

 

Meer informatie betreffende de CO2 prestatieladder is terug te vinden op www.skao.nl

Beleidsverklaring

CO2 - footprint over 2019

Energie Management Actieplan

Nieuwsbrief CO2 nummer 2020

Sector- en Keteninitiatieven

CO2-footprint over 2020

Contactformulier

Hebt je een vraag of feedback dan kun je onderstaand formulier invullen. Wij proberen je dan zo spoedig mogelijk een reactie te geven.